Ông Nguyễn Bảo Hoàng: “Thị trường phát triển đang tạo ra lực đẩy”

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 14/07/2011 6:34 am 0 Phản hồi

(Hoạt động) - Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Tổng giám đốc IDG Ventures Vietnam: “Thị trường phát triển đang tạo ra lực đẩy”

Xu hướng các quỹ đầu tư bắt đầu chú ý đến lĩnh vực CNTT-viễn thông cho thấy sự phát triển của thị trường Việt Nam đã đạt được mức độ đáng kể. Theo đó, việc đầu tư đã chuyển sang lĩnh vực công nghệ thay vì các lĩnh vực sản xuất, gia công, xuất khẩu thuần túy. Sự tăng trưởng mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực này với một thị trường có dân số đông sử dụng các dịch vụ viễn thông đang tạo ra lực đẩy cho xu hướng đầu tư vào công nghệ tại Việt Nam.

nguyen-bao-hoang

Nguyễn Bảo Hoàng

Đến nay, IDG Ventures Vietnam đã đầu tư vào năm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực phần mềm, trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử và dịch vụ nội dung cho di động (gồm Peace- Soft, iSphere, VinaGame, Vietnamworks.com và MSS). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vòng đời doanh nghiệp, các kỳ đầu tư thống nhất giữa IDG Ventures Vietnam và các công ty được đầu tư, nên việc giải ngân trong thời gian qua là hợp lý so với vòng đời phát triển hiện tại của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Tiến độ đầu tư sẽ ngày càng nhanh hơn trong thời gian tới khi các công ty đã bước vào giai đoạn trưởng thành.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:
Liên kết
IDG Việt Nam Viet Capital Securities Diễn đàn doanh nghiệp
Thống kê truy cập Nguyễn Bảo Hoàng